Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-11-30
Data wydania:
2017-10-27
Data wejścia w życie:
2017-12-01
Uwagi:
art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. art. 6 ust. 4-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r. art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (9)