Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-12-30
Data wydania:
2017-12-15
Data wejścia w życie:
2018-03-31
Uwagi:
art. 1 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (5)