Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-03-03
Data wydania:
2017-02-27
Data wejścia w życie:
2017-03-04
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Dyrektywy europejskie (1)