Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-03-20
Data wydania:
2017-02-24
Data wejścia w życie:
2017-03-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (7)