Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-04-03
Data wydania:
2017-03-09
Data wejścia w życie:
2017-04-18
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Uwagi:
art. 21-32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty wykonawcze (39)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (2)