Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-04-05
Data wydania:
2017-02-10
Data wejścia w życie:
2017-05-06
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 1 lit. b i c, b) pkt 12 lit. b - w zakresie art. 82 ust. 2 pkt 4c tiret drugie, c) pkt 20, d) pkt 28; 2) art. 6 pkt 4 lit. b; 3) art. 7: a) pkt 1 lit. b - w zakresie art. 4 pkt 29 i 30, b) pkt 8 - w zakresie art. 55c ust. 2, c) pkt 11: - lit. b - w zakresie art. 58 ust. 1b, - lit. c - w zakresie art. 58 ust. 2 pkt 2, d) pkt 14 - w zakresie art. 62a ust. 1 pkt 2, e) pkt 16: - lit. b, - lit. c - w zakresie art. 68 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, f) pkt 20: - lit. e, - lit. g - w zakresie art. 96 ust. 1j, 1l i 1m, g) pkt 23 - w zakresie art. 98 ust. 7b wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (3)
Dyrektywy europejskie (11)