Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-04-25
Data wydania:
2017-04-10
Data wejścia w życie:
2017-04-26
Organ wydający:
  • MIN. ENERGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Dyrektywy europejskie (1)