Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-04-28
Data wydania:
2017-04-21
Data wejścia w życie:
2017-04-29
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)