Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-05-16
Data wydania:
2017-04-21
Data wejścia w życie:
2017-07-24
Uwagi:
1) art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7-10 wchodzą w życie z dniem 17 maja 2017 r. 2) art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10-12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11-13, art. 7 oraz art. 8 wchodzą w życie 31 maja 2017 r.; 3) art. 2 pkt 2, 3 i 6-8, art. 3 i art. 13 pkt 3 wchodzą w życie 16 czerwca 2017 r.; 4) art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4-9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.; 5) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23 wchodzą w życie z dniem 2 września 2017 r.; 6) art. 1 pkt 32 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.; 7) art. 10 ust. 2, 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)