Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-06-29
Data wydania:
2018-06-07
Data wejścia w życie:
2018-07-14
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.; 2) art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)