Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-01-16
Data wydania:
2018-01-11
Data wejścia w życie:
2018-01-31
Uwagi:
1) art. 5 pkt 5 w zakresie § 2, 4, 9 i 11?14, pkt 7, 8, 12, pkt 68 lit. a tiret drugie w zakresie pkt 3b i 3d, pkt 99, 109, 110, 129, 130, 134 i 135 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 5 pkt 59 oraz pkt 60 lit. a, b i d wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (38)
Akty zmieniające (1)