Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-07-13
Data wydania:
2018-06-06
Data wejścia w życie:
2018-07-28
Uwagi:
1) art. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a-d, pkt 4-6 i 8-11, art. 16 i art. 17 wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 2) art. 4 pkt 6 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 14 lipca 2018 r.; 3) art. 7 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. c oraz d wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (4)