Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-07-13
Data wydania:
2018-07-11
Data wejścia w życie:
2018-07-14
Data uchylenia:
2022-01-01
Organ wydający:
  • MIN. INWESTYCJI I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)