Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-03
Data wydania:
2018-07-05
Data wejścia w życie:
2018-09-03
Uwagi:
1) art. 10-24, art. 27-34, art. 40, art. 41, art. 51 pkt 2, art. 53-55, art. 59, art. 64 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 2 oraz art. 65-69 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 62 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (11)
Akty wykonawcze (10)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (3)
Dyrektywy europejskie (7)