Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-03
Data wydania:
2018-08-05
Data wejścia w życie:
2018-09-03
Uwagi:
1) art. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 8-10 wchodzą w życie z dniem 4 listopada 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Dyrektywy europejskie (12)