Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-07
Data wydania:
2018-07-05
Data wejścia w życie:
2018-08-22
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. a, c oraz d, pkt 6 lit. c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 9, pkt 8, art. 4, art. 9, art. 11 oraz art. 16 wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.; 3) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 119zg pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, b oraz c w zakresie art. 119zr § 3 pkt 7 i 8, pkt 7, pkt 9 lit. b w zakresie art. 119zv § 4b?4d oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)