Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-10
Data wydania:
2018-07-05
Data wejścia w życie:
2018-09-11
Uwagi:
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 4-7 oraz art. 29 w zakresie art. 20a ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.; 2) art. 10 pkt 1, art. 16 pkt 1, art. 46 oraz art. 57 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 3) art. 25, art. 27, art. 33, art. 37, art. 47 oraz art. 52 pkt 1 i 2 wchodzą w życie 11 grudnia 2018 r. 4) art. 41 oraz art. 65 wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r. z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.; 5) art. 44 wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.; 6) art. 66 wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (59)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (3)