Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-13
Data wydania:
2018-07-05
Data wejścia w życie:
2018-08-28
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (9)