Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-21
Data wydania:
2018-08-20
Data wejścia w życie:
2018-09-05
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 lit. d i e wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2019 r.; 2) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie dotyczącym art. 43 ust. 8 wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (2)