Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-30
Data wydania:
2018-07-20
Data wejścia w życie:
2018-10-01
Uwagi:
1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265-274 i art. 401 wchodzą w życie 31 sierpnia 2018 r.; 2) art. 68 ust. 3, art. 98-103, art. 403, art. 406-415, art. 418-422 i art. 460 ust. 8 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 3) art. 86-95, art. 198-216 i art. 263 wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.; 4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.; 5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5-9 wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.; 6) art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 7) art. 53 ust. 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (317)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (38)
Dyrektywy europejskie (2)