Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-10-31
Data wydania:
2018-10-04
Data wejścia w życie:
2018-11-15
Uwagi:
art. 2 i art. 4 pkt 1 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.; art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)