Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-11-09
Data wydania:
2018-10-04
Data wejścia w życie:
2019-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2018 r.; 2) art. 1 pkt 6 lit. a?c, art. 2 pkt 2, art. 4, art. 6 i art. 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (2)