Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-11-19
Data wydania:
2018-10-23
Data wejścia w życie:
2018-12-04
Data wygaśnięcia:
2031-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
Uwagi:
art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 40 i art. 41 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (7)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (13)