Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-11-23
Data wydania:
2018-10-23
Data wejścia w życie:
2019-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 16 w zakresie art. 23s ust. 4 i art. 2 pkt 9 w zakresie art. 11g ust. 4 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 24 listopada 2018 r.; art. 30 i art. 31 wchodzą w życie 24 lutego 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (5)