Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-01-25
Data wydania:
2018-01-23
Data wejścia w życie:
2018-01-27
Data uchylenia:
2018-02-01
Uwagi:
rozporządzenie zostało uchylone na podst. art. 273 pkt 1 Dz. U. z 2018 r. poz. 138 - zmiana tytułu oraz zmiana w treści
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)