Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-11-28
Data wydania:
2018-11-09
Data wejścia w życie:
2019-04-01
Uwagi:
art. 5 pkt 5 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (3)
Akty zmieniające (1)