Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego przez organy i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-01-25
Data wydania:
2018-01-24
Data wejścia w życie:
2018-01-27
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)