Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-12-13
Data wydania:
2018-11-09
Data wejścia w życie:
2019-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1, 2, 6, pkt 7 lit. a tiret pierwsze, lit. b i lit. c tiret drugie, pkt 21 lit. b oraz art. 7, art. 8, art. 9 ust. 1?4, art. 10 i art. 11 ust. 1?3 wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 19 i pkt 26 lit. b wchodzą w życie z dniem 28 grudnia 2018 r.; 3) art. 9 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (10)
Dyrektywy europejskie (3)