Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-12-17
Data wydania:
2018-11-09
Data wejścia w życie:
2019-01-01
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 1, b) pkt 2 lit. c, c) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab, d) pkt 6, e) pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d, f) pkt 12 ? wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 18 czerwca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Dyrektywy europejskie (6)