Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-12-28
Data wydania:
2018-12-10
Data wejścia w życie:
2019-01-29
Organ wydający:
  • MIN. INWESTYCJI I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (1)