Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-02-07
Data wydania:
2018-01-11
Data wejścia w życie:
2018-02-22
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; 2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.; 4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.; 5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.; 6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.; 7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.; 9) art. 55: a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r., b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (7)