Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-04-24
Data wydania:
2018-04-18
Data wejścia w życie:
2018-04-25
Z mocą od:
2018-01-01
Uwagi:
1) § 1 pkt 3 lit. e i g oraz pkt 5 wchodzą w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r., z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.; 2) § 1 pkt 1 lit. f wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r., z mocą od dnia 3 kwietnia 2018 r.; 3) § 1 pkt 1 lit. a?c, lit. g, lit. i tiret trzecie i czwarte, lit. k i l, lit. m w zakresie odnoszącym się do rozdziałów 85513 i 85514, lit. n oraz lit. o wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 4) § 2 wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)