Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-05-10
Data wydania:
2018-04-13
Data wejścia w życie:
2018-05-18
Uwagi:
art. 1 pkt 12, 13 i 15, art. 3 pkt 2 lit. b i c, pkt 7 lit. b i c oraz pkt 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Dyrektywy europejskie (1)