Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)