Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2019-06-13
Date of announcement:
2019-05-29
Date of entry into force:
2019-06-28
Remarks:
§ 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § 1a pkt 2 lit. a i b wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Issuing authority:
  • MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)