Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-06-13
Data wydania:
2019-05-29
Data wejścia w życie:
2019-06-28
Uwagi:
§ 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § 1a pkt 2 lit. a i b wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający:
  • MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)