Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-06-19
Data wydania:
2019-05-30
Data wejścia w życie:
2019-06-20
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. c, pkt 5 lit. b tiret pierwsze, drugie i zwarte, lit. e wchodzą w życie z dniem 11 lipca 2019 r.
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)