Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-07-11
Data wydania:
2019-06-13
Data wejścia w życie:
2019-09-01
Uwagi:
art. 5 oraz art. 7 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2019 r.; 2) art. 7 pkt 5 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2019 r.; 3) art. 7 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (6)