Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-08-08
Data wydania:
2019-07-31
Data wejścia w życie:
2020-01-01
Uwagi:
1) art. 67 wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2019 r., z mocą od dnia 27 lipca 2019 r.; 2) art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 57 wchodzą w życie z dniem 9 sierpnia 2019 r.; 3) art. 2 pkt 2 i 18-21 wchodzą w życie z dniem 8 września 2019 r.; 4) art. 62 pkt 1, 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 7 lutego 2020 r.; 5) art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 6) art. 33 pkt 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; 7) art. 62 pkt 6 lit. a tiret trzecie, lit. b i e i pkt 7 oraz art. 73 ust. 1-8 wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.; 8) art. 14: a) pkt 1: - lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6, - lit. c w zakresie dodanego art. 4ba ust. 9, b) pkt 4: - lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 43d ust. 2, - lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6, c) pkt 5, d) pkt 6 w zakresie dodanego art. 43f ust. 1-3 i 5 -wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.; 9) art. 63 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 68 wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864). USTAWA W OPRACOWANIU
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (69)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty zmieniające (5)