Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-08-13
Data wydania:
2019-07-04
Data wejścia w życie:
2019-09-01
Uwagi:
art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2 i art. 23 wchodzą w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r; art. 3 pkt 4, 6-11 i art. 25 ust. 3 wchodzą w życie 28 sierpnia 2019 r.; art. 3 pkt 5 wchodzi w życie 13 września 2019 r.; art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.; art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (2)