Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-08-19
Data wydania:
2019-07-04
Data wejścia w życie:
2021-02-20
Uwagi:
1) art. 1 pkt 6 lit. c i f, pkt 8, 9 i pkt 29 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 3 września 2019 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. a i pkt 28 oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty zmieniające (1)