Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-08-22
Data wydania:
2019-07-19
Data wejścia w życie:
2019-09-06
Uwagi:
art. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 i 23, art. 7 pkt 7-10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. art. 6 pkt 2 lit. a, pkt 33 i pkt 36 lit. b wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. art. 6 pkt 15 w zakresie art. 35b ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. art. 6 pkt 26 lit. a oraz pkt 27-30, art. 7 pkt 1-3, 5, 6 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty zmieniające (5)