Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-08-23
Data wydania:
2019-07-19
Data wejścia w życie:
2019-09-07
Uwagi:
art. 5 pkt 7 lit. a, c oraz d wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia, z mocą od 31 lipca 2015 r. art. 5 pkt 5 lit. b, pkt 21, pkt 22 lit. a, pkt 27 lit. b tiret pierwsze i pkt 28, art. 9 pkt 7 lit. a oraz art. 27 wchodzą w życie z dniem 30 września 2019 r. art. 10 pkt 1 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. art. 1 pkt 2 w zakresie art. 45 ust. 2d, art. 4 pkt 4lit. i, art. 5 pkt 15 lit. b, pkt 24 lit. b, pkt 27 lit. b tiret drugie, art. 10 pkt 2 i pkt 4lit. b, art. 11 pkt 1 i 2 oraz art. 16 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. art. 4 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie oraz lit. b w zakresie art. 95b ust. 4, pkt 3 lit. a w zakresie art. 96 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, lit. b, c oraz k, pkt 6 lit. b, art. 5 pkt 9 lit. b, art. 9 pkt 5 lit. a tiret drugie w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 10 i lit. b, pkt 6 lit. a tiret drugie w zakresie art. 7a ust. 1 pkt 9 oraz pkt 11 lit. a tiret drugie w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 3e wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)