Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-08-23
Data wydania:
2019-08-05
Data wejścia w życie:
2019-08-31
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)