Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-08-26
Data wydania:
2019-01-03
Data wejścia w życie:
2019-09-10
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)