Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-08-29
Data wydania:
2019-08-01
Data wejścia w życie:
2019-09-13
Data uchylenia:
2022-09-21
Uwagi:
par. 1 pkt 31 oraz par. 1 pkt 44 w zakresie par 320 zmienianego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)