Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-09-03
Data wydania:
2019-08-30
Data wejścia w życie:
2019-09-03
Uwagi:
§ 1 pkt 5: 1) lit. e oraz lit. i w zakresie § 11 pkt 46 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) lit. h wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)