Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2019-09-11
Data wydania:
2019-05-31
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (1)