Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-09-13
Data wydania:
2019-08-09
Data wejścia w życie:
2019-11-01
Uwagi:
1) art. 6 i art. 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (15)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (1)