Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-09-24
Data wydania:
2019-08-30
Data wejścia w życie:
2019-10-25
Uwagi:
art. 11 pkt 3 i 4 wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r. art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. art. 1 pkt 5 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);", art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (16)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (2)