Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona), sporządzona w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2019-10-09
Data wydania:
2019-03-18
Data wejścia w życie:
2019-08-01